Anna Kalinová

Dnes som sa zúčastnila workshopu “Assessment centrum nanečisto” s HR Link a lektormi Jarkou Rozbrojovou, Karlou Štětkovou a Michalom Nebeským. Workshop hodnotím na jedničku! Celý tým je veľmi príjemný. Vyskúšali sme si ohromné množstvo úloh! Mnohé boli veľmi náročné, a ukazovali naše vlastnosti v svetle, v akom by ma v živote nenapadlo uvažovať. Som vďačná za túto skvelú možnosť vyskúšať si Assessment centrum v bezpečnom prostredí, s pravými odborníkmi. Veľmi ďakujem lektorom za trpezlivosť, skúsené rady, i za to, ako nás bezpečne previedli celým procesom. Naučila som sa dnes veľmi veľa – i prekvapivých súvilostí o sebe, i druhých. Rada využijem v budúcnosti opäť služby tohto týmu.

Ešte špeciálne poďakovanie na Karlu, ktorú poznám z kurzov o komunikácii a asertivite v Žena v kurzu – Hodnotím ako jednu z najpríjemnejších lektoriek, aké som zažila. Na jej lekcie sa vždy teším, je pre mňa zárukou kvality a jej jedinečného,veľmi milého, a ľudského prístupu. Naša skupina zažila viac než 7 rôznych lektoriek, tak som mala možnosť sledovať, ako ktorá s nami pracuje. U Karly sa kolegyne úplne menili – boli oveľa kľudnejšie, otvorenejšie, bolo vidieť, že sa cítia veľmi dobre a bezpečne. Tieto zmeny boli výrazné. Neviem ako to robí, ale je to výnimočný dar/alebo vlastnosť.

Anna Kalinová
Certifikovaný tréner paměti II. stupňa, Praha