Assessment Centrum na zkoušku v praxi

Assessment Centrum na zkoušku v praxi

V lednu jsme zrealizovali náš letošní první seminář zaměřený na ty, kteří hledají zaměstnání. Seminář s názvem Assessment Centrum na zkoušku proběhl v Dolních Břežanech jako součást projektu Žena v kurzu. Účastnicemi byly ženy na rodičovské dovolené, které se připravují na návrat do pracovní praxe. Cílem semináře bylo umožnit aktérkám kurzu vyzkoušet si nanečisto jeden ze způsobů výběrového řízení (v současné době poměrně často využívaného) a dodat jim tak větší jistotu a sebedůvěru.

Všechny přítomné ženy, které za sebou měly poměrně různorodou praxi, si na vlastní kůži vyzkoušely prezentovat, pracovat pod tlakem, vyplňovat baterii testů a dotazníků, a to jak profesních, tak i psychodiagnostických. Bezprostředně po splnění úkolu získávaly zpětnou vazbu na svůj výkon i informace o tom, proč se které techniky využívají, co se jimi sleduje a jak v konkrétních situacích reagovat.

Potěšila nás velmi příjemná a pozitivní atmosféra, všechny jeho absolventky byly aktivní, kooperující a otevřené poskytovaným informacím. Ještě jednou jim touto cestou za jejich přístup děkujeme. I pro nás to byl příjemný a obohacující zážitek. Bezprostředně po tomto kurzu jsme obdrželi velmi příjemnou zpětnou vazbu, tu nejzajímavější (od Aničky Kalinové) jsme vložili i na náš web https://hrlink.cz/pro-jednotlivce/reference/ .

 

Assessment Centrum (nebo také zkráceně AC) – je jednou z metod výběru nových zaměstnanců. Je založena na skupinové zkoušce účastníků ve více situacích, v přesně stanoveném čase a výkon je posuzován proškolenými pozorovateli/hodnotiteli. Při AC se užívá větší počet metod – testy, dotazníky, modelové situace, případové studie, ale i rozhovor. Výhodou tohoto způsobu výběrového řízení je jeho objektivnost (více hodnotitelů), realizace v reálném čase a za stejných podmínek. Ukazuje účastníky v interakci a je možné také zjistit, jak kandidát zvládá práci pod tlakem, nebo jak je schopný týmové spolupráce.

https://hrlink.cz/pro-jednotlivce/prakticky-seminar-na-zkousku/

 

JaRo