EGOsynergický Leadership


“Jak jako manažer získat důvěru, motivovat a zvýšit výkon týmu”


Proč si s jedním členem týmu rozumíte více než s druhým? Podle čeho obsazovat pozice v týmu, aby vše klapalo? Jaké nejčastější chyby manažeři dělají? Jak vyladit atmosféru a zlepšit porozumění? Co motivuje stejně účinně jako peníze? Jak efektivně motivovat svůj tým?

Naše školení egosynergického leadershipu vám poskytne odpovědi na všechny výše položené otázky.

Odhalíme potenciál vašeho týmu, zvýšíme synergii jeho členů a jako manažer týmu získáte do ruky účinné rozhodovací nástroje, pro volbu formy motivace, která je u konkrétního člověka nejúčinnější.

Naučíme vaše manažery:

  • stát se respektovaným leadrem
  • používat různé způsoby motivace
  • zlepšit atmosféru a komunikaci týmu
  • rozpoznat povahu jednotlivých členů týmu
  • efektivně motivovat tým bez zvyšování rozpočtu

 

Workshop probíhá ve 3 blocích. Dopolední 3 hodiny jsou věnovány analýze výsledků osobního nastavení členů týmu a interpretaci výsledků mezi členy týmu navzájem (včetně jejich manažera). Odpolední blok je zaměřen na zjištění nefinančních motivačních faktorů jednotlivých členů týmu a pochopení přínosu jejich sdílení pro zlepšení interní komunikace a atmosféry uvnitř týmu.

Po 14 dnech od realizace workshopu probíhá 2 hodinový osobní koučink manažera s vyhodnocením výsledků a aplikací získaných znalostí pro zlepšení fungování týmu.

Jaké budou přínosy?

Každý účastník workshopu obdrží své vyhodnocení testu smyslových center (dle NLP) a testu efektivního způsobu motivace. Rozbor výsledků proběhne formou týmového koučinku, aby si každý člen týmu uvědomil, jaké jsou jeho silné stránky a jak jsou zaměřeni jeho kolegové a získal zároveň návod na zlepšení své komunikace s nimi.

Některé vaše otázky zůstaly nezodpovězeny? Máte specifické požadavky? Chcete využít naše služby?

michal-nebesky-roundKontaktujte nás:

Michal Nebeský

tel. 602 455 241
email: michal.nebesky@hrlink.cz

 

Jan ČepelkaGarant Projektu:

Jan Čepelka