Kariérové poradenství


Kariérové poradenství nabízíme ve třech variantách

 Poradenství Start

Základem této služby je vzájemná spolupráce. Na jejím začátku budeme potřebovat váš životopis a zodpovězení několika stručných dotazů. Vaše odpovědi nám pomohou dozvědět se, v jaké fázi hledání nového zaměstnání se nacházíte, jaké jsou vaše priority a také to, jaké informace od nás potřebujete.

My vám následně poskytneme zpětnou vazbu k vašemu životopisu, včetně doporučení jeho případných úprav. A rovněž od nás dostanete informace dle vašich individuálních potřeb. Ze zkušeností víme, že se nejčastěji jedná o odpovědi na otázky:

 • Kde hledat novou práci?
 • Jak napsat motivační dopis?
 • Jak odpovědět na pracovní inzerát?
 • Co dělat, když odpověď nepřichází?
 • Má cenu se registrovat v některých databázích?
 • Co čekat od spolupráce s personální agenturou?

Tyto konzultace probíhají většinou prostřednictvím e-mailu. Konkrétní dotazy je možné zodpovědět také telefonicky.

Po domluvě je možné rozšířit tuto službu také o osobní konzultaci. Informace o cenách služeb najdete zde.

Variantou této služby je skupinový workshop na téma Jak uspět při hledání práce. Workshop se koná v Praze každou druhou středu v měsíci od 15.00 hodin. Počet míst je omezen (max. 6 osob), proto je nutná registrace. Platba probíhá předem. Bližší informace jsou k dispozici zde.

 Poradenství Standard

Obsahem této služby je vše z poradenství Start. Navíc vám ale na míru (dle hledaného pracovního uplatnění) sestavíme testovací baterii psychodiagnostických testů a dotazníků, které absolvujete online. Z jejich výsledků se dozvíte něco o vašem základním osobnostním nastavení, způsobu rozhodování a preferovaných činnostech anebo vám dokáží napovědět o primárních potřebách i celkovém směřování, a to v rámci profesní dráhy.

Během osobní konzultační schůzky, která je rovněž v ceně této služby, se dozvíte nejen výsledky těchto testů, ale s konzultantem se budete věnovat i jejich interpretaci a dalším otázkám spojeným s budováním vaší další profesní dráhy. Pokud není možné sejít se osobně, zrealizujeme tuto konzultaci prostřednictvím Skype, popř. telefonicky.

Největším přínosem využití osobnostních dotazníků je, že poznáte nebo si potvrdíte vaše silné stránky. Současně si uvědomíte i oblasti, na jejichž posílení bude užitečné dále pracovat. To vám následně pomůže při jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

 Individuální poradenství

Tento typ poradenství je učen všem těm, kteří v současné době nevědí, jak pokračovat (nebo jak vůbec začít) v budování profesní kariéry. Většinou probíhá formou opakujících se osobních setkání (obvykle proběhne 3 – 5 schůzek). Obsah služby je sestaven na základě vašich potřeb.

Nejčastěji našim klientům poskytujeme:

 • individuální kariérové poradenství
 • individuální koučink
 • přípravu na Assessment centrum
 • psychodiagnostiku
 • pomoc absolventům při hledání vhodného profesního zaměření
 • pomoc ženám při návratu do pracovního procesu po mateřské dovolené
 • pomoc těm, kteří dlouhou dobu (10 i více let) pracovali pro jednoho zaměstnavatele a nyní je čeká změna

Pokud jste se dostali do stavu, kdy víte, že je nutná změna zaměstnání, neváhejte nás kontaktovat. Jsme přesvědčeni, že společně najdeme optimální postup pro řešení vaší situace. Kontakt na garanta poradenských služeb pro jednotlivce: Karla Štětková, tel. 603 963 658, e-mail: karla.stetkova@hrlink.cz.