Seminář AC na zkoušku


Assessment Centrum na zkoušku

Při výběru nových zaměstnanců firmy často využívají Assessment Centrum, zkráceně AC. Jedná se o skupinovou metodu výběru zaměstnanců, která je koncipována tak, aby její účastníci měli možnost pracovat a reagovat v různých situacích. V průběhu AC je celá skupina vystavována zátěžovým situacím, tlaku a stresu. Řešení praktických úkolů bývá doplněno o vybrané psychodiagnostické metody. Záleží také na tom, jak se účastníci projevují v rámci celé skupiny. To vše sledují zúčastnění pozorovatelé – hodnotitelé.

Nevíte, co od takového výběrového řízení očekávat? Máte obavu se jej zúčastnit?

Přijďte si vyzkoušet AC nanečisto. Během našeho 6hodinového semináře se dozvíte:

  • Způsoby a důvody použití AC
  • Základní informace o psychodiagnostických metodách a dotaznících
  • Co která metoda sleduje a jak s nimi pracovat
  • V praktické části si na vlastní kůži vyzkoušíte některé úkoly jako např.: vlastní prezentaci, práci na týmovém úkolu a také si vyzkoušíte vypracovat baterii dotazníků a psychodiagnostických testů, abyste získali představu o jejich formě
  • Obdržíte krátkou zpětnou vazbu (vyhodnocení výsledků psychodiagnostických testů není obsahem semináře)

Vlastní prožitek a informace získané na našem semináři vám dodají sebevědomí a zbaví vás obav z toho, co vás čeká. I když je každé AC jiné, vy budete lépe připraveni na to, s čím se při této formě výběru nových zaměstnanců můžete setkat. Zvýšíte vaši šanci na úspěch.

Seminář se koná v Praze. Je koncipovaný pro 6 účastníků. Termíny jsou vypisovány dle zájmu účastníků. Pokud aktuálně není vypsaný žádný termín semináře, zašlete nám elektronicky informaci o vašem zájmu. Jakmile budou stanoveny termíny semináře, budeme vás přednostně informovat. Kontakt na garanta semináře: Jarka Rozbrojová, e-mail: j.rozbrojova@hrlink.cz, tel: 603 152 447