Nové členství si užíváme naplno

Nové členství si užíváme naplno

 

V rámci našeho nového členství v AMSP jsme se na konci února zúčastnili konference na téma Příležitosti a překážky současného pracovního trhu – Implementace flexicurity v ČR, která se zabývala možnostmi uplatnění na trhu práce pro zaměstnanecky znevýhodněné skupiny osob starších 50 let a matek s dětmi do 15 let. Cílem celého projektu je nalezení rovnováhy mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením pro osoby z těchto skupin. Zajímavé bylo shrnutí rizik a benefitů vyplývajících zejména z využívání flexibilních pracovních úvazků a motivace lidí v různých fázích jejich pracovní kariéry.

Co jsme se zajímavého dozvěděli:

Zatímco 70 % ze všech práceschopných dotazovaných dává přednost plnému pracovnímu úvazku, 80 % matek s dětmi do 15 let má zájem o úpravu pracovní doby (z toho polovina matek s dětmi by to chtěla určitě), ale jen 50 % z nich má zájem o zkrácený úvazek, a to zejména kvůli ekonomické situaci. Naopak 81 % osob z kategorie 50+ o změnu pracovní doby vůbec zájem nemá.

Celých 75 % matek s dětmi do 15 let spojuje potíže s nalezením zaměstnání s faktem, že nemají nikoho, kdo by se postaral o jejich děti, zatímco ony budou v zaměstnání.

Většina lidí nemá zájem o předčasný odchod do důchodu, a to konkrétně 30 % v žádném případě; 33 % lidí zájem spíše nemá.

Hlavním rizikem pro zaměstnavatele jsou u flexibilních pracovních úvazků administrativní náklady  – pracovník na 50% úvazek stojí 75 % nákladů . Pokud tedy stát nebude zkrácené úvazky zvýhodňovat, rozšíření této formy práce se nedočkáme.

 

Motivace jednotlivých práceschopných skupin lze rozdělit následujícím způsobem:

a) v prvních letech zaměstnání je hlavní motivací stabilita práce a finanční ohodnocení

b) v dalších letech s rostoucím finančním ohodnocení již finance přestávají být hlavním motivátorem a důležitý je především osobní rozvoj

c) s tím, jak se ze zaměstnanců stanou rodiče, nastane opět přechod k motivaci stabilitou a finančnímu ohodnocením práce

d) s dalšími roky narůstá motivace možností úpravy pracovní doby a využití home office

e) a po 50 je hlavní motivací opět stabilita, smysluplnost činnosti a překvapivě také seberozvoj

 

Více informací o problematice včetně RAD, TIPŮ, DOPORUČENÍ AMSP ČR Z OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA:  naleznete zde: http://www.amsp.cz/zahajeni-projektu-implementace-flexicurity-v-cr

 

Michal