Personalisté neumí napsat dobrý pracovní inzerát

Personalisté neumí napsat dobrý pracovní inzerát

 aneb jak na HR marketing

Pod tímto názvem vyšel článek v časopise HR forum. Jedním z dotazovaných byla i naše kolegyně Jitka Pouzarová.

Jelikož je nyní článek k dispozici ve studovně People Management Fóra pouze pro předplatitele, rozhodli jsme se zveřejnit původní text Jitky, který byl pro redakci připraven.

 


Do jaké míry si podle vašich zkušeností firmy v Česku uvědomují, že lze marketingové nástroje při své HR komunikaci využít?

 

Čím dál více firem vnímá, že k HR nelze přistupovat postaru. Čím dál více personalistů si také uvědomuje, že uchazeč nebo zaměstnanec je pro firmu úplně stejně klientem, jakým je pro ni klasický zákazník. Od tohoto uvědomění k vykročení je ale zatím ještě velký kus cesty. Najde se pár firem, které už HR marketing mají plně usazený do firemních struktur. Naprostá většina si jej zatím jen opatrně oťukává. Paradoxní je, že i pracovní inzerát, který se používá v náboru od nepaměti, je toho typickým příkladem. Když se podíváte na většinu  pracovních inzerátů, můžete jen žasnout, jak jsou vzdáleny faktu, že jsou inzeráty neboli reklamou. Reklamou, jejímž cílem je nalákat, přesvědčit a prodat. Představte si obal od čokolády. Marketingové oddělení firmy tu čokoládu potenciálním zákazníkům pochopotelně prodává vrchní stranou. Je na ní lákavý slogan a krásný obrázek, ze kterých se vám okamžitě začnou sbíhat sliny a už, už se do ní zakousnout. Personální oddělení ale tutéž čokoládu svým potenciálním zákazníkům prodává přes stranu zadní. Spousta nezáživného textu, energetických hodnot a nebezpečných alergií. Kolik by se asi prodalo čokolád, kdyby měly jen zadní obal?

 

 Jaké nejčastější chyby při nastavování procesů HR marketingu podle vašeho názoru dělají?

 

Největší chybou je, že žádný HR marketingový proces nemají. Nemusí se jednat o přímo o proces, konečně krása personalistiky je v tom, že jde o lidi a ne stroje. Prvotní uvědomění si co a proč chceme a kam směřujeme, ale nutné je. Jinak zkoušíme každou chvíli něco jiného a výsledek žádný. Každá firma by měla mít jasně nastavenou strategii značky zaměstnavatele. Jací jsme, kam směřujeme, co o sobě chceme říkat, komu, kdy a jak. Základní otázky, jejichž vyjasnění na začátku může trochu bolet, ale které pak výrazně usnadní každodenní práci. S vědomím těchto odpovědí pak má smysl nastavovat procesy nebo automatizovat činnosti, které nám uvolní ruce pro práci s lidmi.

Pokud se k tomuto firma nikdy nedostane, pak to nejdůležitější, co by měl každý personalista mít vždycky na paměti, je vnímat uchazeče jako potenciálního klienta. V každém bodu interakce přemýšlet o tom, jestli mu dávám dostatečně lákavé (a současně pravdivé) podněty k tomu, aby si nás koupil.

 

Jak vhodné nástroje, instrumenty, pro zlepšení v oblasti propagace HR použít?

 

Nejdůležitější ze všeho je vědět, proč vůbec chceme ty které nástroje použít. Mít nastavenou strategii HR marketingu, značku zaměstnavatele, kterou chceme budovat a velmi dobře znát profil uchazečů, o které máme zájem, neboli ke komu mluvíme. Teprve pak má smysl vybírat z nástrojů, které se v dnešní době nabízejí. Jinak riskujeme to, že se vrháme tu na Twitter, tu na Instagram, ale dohromady nevidíme žádný výsledek. Jen spoustu vyhozené energie a peněz. Každá firma a každá náborová kampaň potřebuje jiný marketingový mix a je nutné mít jasno v tom, zda ten který nástroj do něj zapadá nebo ne.

 

Jak posilování značky a propagaci firmy přes HR vnímáte? (Je to užitečný trend, kterým se stojí za to zabývat? Mohou mít firmy, tkeré nyní tento aspekt podceňují, v konkurenci s ostatními problém?)

 

Jsou to propojené nádoby. To, jak značka komunikuje na spotřebitelském trhu, ovlivňuje to, co si o ní lidé myslí i pokud jde o případné zaměstnání a naopak. Pokud má člověk jako první zkušenost s nějakou firmou zážitek z pozice uchazeče o práci a ten zážitek třeba není ideální, pak je celkem logické, že jej ovlivní v ochotě, lépe řečeno neochotě, si od dané firmy koupit výrobek nebo službu. Tuto svoji zkušenost pak předává dál svým známým, což je v době sociálních sítí výrazně snažší a hlasitější než kdy dříve, a jedna špatná zkušenost z náborového procesu tak může mít velký negativní dopad do nákupního chování mnoha lidí. Současně ale nelze značku zaměstnavatele jednoduše “spláchnout” pod tu firemní. Musí být v souladu, ale každá plní jiné cíle.

Budování značky zaměstnavatele a přistupování k uchazečům jako ke klientům ve všech fázích náborového procesu je pro zachování dlouhodobé konkurence schopnosti firmy klíčové. A pochopitelně získáním uchazeče do vlastních řad ta potřebná péče nekončí, ale teprve začíná. Je to jako v obecném marketingu. Každá firma si musí dobře spočítat, kolik ji stojí přivedení nového zákazníka a kolik pak udržení toho stávajícího. Jakou roli ten který zákazník může hrát v získávání nových zákazníků a podle toho těmto skupinám věnovat odpovídající energii a péči.

 

V čem vidíte vy osobně největší potenciál HR marketingu (např. online prostředí, zaměření se na absolventy …), který zatím není českými firmami dostatečně využit?

 

Dnešní dostupnost technologií a nástrojů, které se dají využít prostřednictvím internetu nabízí neskutečné možnosti. To, co by ještě před pár lety stálo desítky nebo stovky tisíc, jde dnes vyrobit za zlomek ceny. Tak jako v obecném marketingu se vše už pár let točí kolem obsahu neboli content marketingu, i v oblasti HR marketingu je toto cesta, které je potřeba se věnovat. Jak se ve firmě žije? Co mi nabízí? Kdo tam dělá? Jak vypadá pracovní den? Jak vypadá tým, do kterého přicházím? Šel bych s takovými lidmi na pivo i o víkendu? To mohou být otázky, které se honí hlavou člověku nad pracovním inzerátem. A dnes existuje celá řada nástrojů, které mohou firmy využít, aby mu otázky zodpověděly dřív, než dojde k pohovoru, na kterém po pár minutách obě strany vědí, že to “není ono”, ale oboustranná ztráta času i iluzí již nevyhnutelně proběhla.

Může se jednat o video rozhovory s kolegy, virtuální prohlídky, náborová videa, profily na sociálních sítích, blogy zaměstnanců nebo atraktivní kariérní stránky, které kupodivu pořád ještě nejsou naprostým standardem každé firmy. Spoustu nástrojů jde dnes outsourcovat, použít nejrůznějších šablon nebo prostě jen základní video techniky, kterou všichni nosíme v kapse. A právě z toho důvodu, kolik možností dnes technologie nabízejí, je pro personalisty klíčové, aby si dobře uvědomovali, proč ten který nástroj chtějí použít. Jak jim to posílí značku zaměstnavatele. Jaké lidi jim to pomůže nalákat a proč zrovna tito lidé jsou ti praví.